Ese ubwo Mitiweli yimuriwe muri RSSB, abanyamuryango bayo bazajya bavuzwa mu buryo bumwe nk’abari muri RAMA

Kubera ko umusanzu utangwa utangana hagati y’abavuzwa na mitiweli n’abavuzwa n’icyahoze cyitwa RAMA, birumvikana ko n’uburyo bivuzamo atari bumwe. Umunyamuryango wa mitiweli azakomeza kwivuza ahereye ku ivuriro(poste de santé) cyangwa ikigo nderabuzima  mu gihe ibi atari itegeko  ku uvuzwa n’icyahoze cyitwa RAMA

Type: