Ese serivisi zihabwa abanyamuryango ni izihe?

Serivisi z’ubuvuzi zihabwa abanyamuryango ba mitiweli  ni:

  • Serivisi z’ubuvuzi zose zitangwa n’ivuriro          ( poste de santé), ibigo nderabuzima, ibitaro by’uturere  n’iby’intara 
  • Serivisi z’ubuvuzi zitangwa n’ibitaro bya Kaminuza n’iby’ikirenga. Ariko

Kwivuza bitangirira  ku ivuriro ( postes de santé)cyangwa ikigo nderabuzima, byananirana umurwayi akoherezwa ku bitaro by’akarere, naho batashobora kumvura bakamwohereza ku bitaro by’intara, na yo ishobora kumwohereza ku bitaro bya Kaminuza n’iby’ikirenga mu gihe binaniranye

Type: